Rozpočet obce na rok 2018

Posted on 21. 6. 2022 in Nezařazené by krata

Rozpočet obce na rok 2018 jsme nepodpořili z těchto důvodů:

1) navýšení mzdových nákladů pro zaměstnance obce oproti plánu na rok 2017 o téměř tři čtvrtě milionu ( o 712 000,- Kč.) . Např. zaměstnanci obecního úřadu ještě v roce 2016 měli v plánu 750 000,- , na rok 2018 již 1 200 000,- Kč při stejném počtu osob.

2) v loňském roce se převedly energie z provozovatelů ( tenis, Baník, další) na obec s tím, že hromadný odběr bude levnější. Naše námitka, že tímto nikdo nebude hlídat spotřebu se naplnila. Navýšení nákladů na energie pro obec oproti roku 2017 o 207 000,- Kč. Např. jenom u sport. areálu z 250 tis. na 358 tis. Kč.

3) Navýšení dotace pro Baník Rynholec z 260 000,- na 464 000,- tedy o 204 000,- Kč víc. V této částce jsou náklady na hokej – 45 000,- a stolní tenis – 84 000,- ( 16 000,- na činnost a nově 68 000,- na vybavení). Pro samotný fotbal je vyčleněno 335 000,- Kč, v 2017 bylo 195 000,-Kč. Z toho soustředění 60 tis. , oslavy Baníku 95 tis. , činnost 130 tis. a nákup vybavení 50 tis.

Naše námitka na výši pro soustředění dospělých – 60 000,- , s porovnáním s příspěvky obce na soustředění mládeže pro SDH 25 000,- a pro Tenis klub 35 000,- a doporučení srovnání částky nebylo akceptováno. Naše námitka, na výši částky na oslavy – 95 000,- s porovnáním na příspěvek obce na oslavy 130 let SDH Rynholec ve výši 10 000,- a doporučení snížení částky nebylo akceptováno.

Na vlastní činnost je určeno 130 000,- Kč přičemž je zdůvodněno 104 000,- a u zbývajících 26 000,- je uvedena možnost nákupu hráčů. Domníváme se, že občané by neměli hradit nákupy hráčů, zvláště jestliže částky za prodej zůstávají v Baníku.

Současně jsme vznesli tyto námitky:

– Baník Rynholec se nevěnuje mládeži a tak areál za téměř 70 mil. Kč nevychovává nové generace fotbalistů a rynholečtí kluci jsou nuceni hrát v okolních obcích. Přitom z dřívější práce s mládeží p. Berana a Nedvěda Baník těží dosud . Navrhujeme dotace vázat na mládež. Mysleme na budoucnost a né na nákupy hráčů.

– Baník Rynholec nedodržuje platnou nájemní smlouvu na areál. Od 1.7.2017 má povinnost odvádět obci vybrané vstupné. Ve skutečnosti odvádí malou část . (Např. za listopad se uskutečnily 4 zápasy a bylo odvedeno 96 Kč. Při vstupném 20 Kč vychází návštěvnost 1,2 diváka na zápas‘).

Ani náš návrh aby se z ušetřených peněz hradil např. internet v obecní kabelové síti a pro všechny by mohl být zdarma n

ebyl akceptován. (náklady pro obec cca 350 000,- Kč) Tedy, aby z dobré finanční situace měla užitek většina občanů , nikoliv některé skupiny.

Naše návrhy a námitky nebyly akceptovány a silné jádro zastupitelů za KSČM a Je (Není) nám to jedno si vše schválilo dle svého, mnohdy s pomocí lživých argumentů.

Comments on 'Rozpočet obce na rok 2018' (0)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *