napis-oficialni.gif, 4 kB
znak-oblouk.gif, 7 kB
podhorek-vlajka.gif, 3 kB
napis-rynholec.gif, 10 kB

Rynholecké listy

 • Archiv Rynholeckých listů
 •  

   V posledním čísle najdete:

  • Poděkování nespokojených maminek
  • Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce z 24.6.2010
  • CPM Rynholec nebude
  • Bytový dům - už je to uděláno, už je to hotovo, ale co s tím a další...

   

  SKUTEČNOSTI a FAKTA k „Reakci na články“ v Rynholeckých listech

  Vzhledem k obvinění většinou zastupitelů obce za KSČM z nepravdivých článků v Rynholeckých listech, předkládám důkazní materiál, že všechny naše články a vyjádření jsou pravdivá a autoři „Reakce na články“ zcela záměrně překrucují fakta a přímo ve svých údajích LŽOU.

  1)Nájem zahrádky Asanka:Kontrolní výbor při kontrole nájemních smluv ke dni 20.7.2007 zjistil, že není nájemní smlouva na zahrádku od 12/06 do doby kontroly a předal dne 1.8.07. na OU Zápis. Nic víc, nic míň. Sami autoři „Reakce ...“ toto přiznávají slovíčkem „vyjma“. Zpracování nájemních smluv není úkolem kontrolního výboru. Následné urychlené zpracování nových nájemních smluv finančním výborem, opět bez účasti pí. Frolíkové, přineslo pro svoje chybné vypočítání nutnost omluv nájemníkům. Uvedu ještě, že výměra dle finančního výboru celé zahrádky činí 18 m2. Omlouváme se tímto p. Procházkovi za tyto zmatky, za které on ale ani kontrolní výbor nemůže.

  2)Schvalování veřejných zakázek:Na náš požadavek, že musí být výběrové řízení na opravu ul. Ke Dvoru, byla jmenována 30.10.07. hodnotící komise (viz zápis č.18/2007) a začátkem listopadu dne 5.11.07. byl proveden výběr. I když komise se sešla v jiném složení, nic jsme nenamítali v zájmu urychlení. Ihned poté na veřejném zasedání dne 12.11.07. (Usnesení č. 6/2007) byla schválena firma Fisa jako vítěz se zahájením prací 26.11.07. ( Rynholecké listy č. 5/2007) Proč řádné a zákonné výběrové řízení neproběhlo dříve není naše vina. O nějakém zdržování mou osobou nemůže být řeč-spíše naopak, ale o mém trvání na výběrovém řízení ano.

  Na dodavatele stavby tenisových kabin bylo vyvěšeno oznámení a sešlo se 5 nabídek. Dne 12.3.08. byla jmenována hodnotící komise (viz Zápis č. 5/2008). Tato se sešla dne 19.3.2008 zhodnotila nabídky a navrhla vítěze. Po té na veřejném zasedání dne 26.3.2008 jsem navrhl schválení dodavatele dle návrhu hodnotící komise a předložil jsem Smlouvu na dílo se zahájením prací od 20.4.2008. Proč bylo schválení odloženo na 9.4.2008, (Usnesení č. 2/2008) kdy byl v programu tento jediný bod ale i jediný občan obce, je věcí svědomí autorů „Reakce ...“ . Tedy není jiný postup než v prvním případě. Postup u obou případů je shodný, snad jenom s rozdílem, že u ul. Ke Dvoru byl postup udělán na poslední chvíli, snad s myšlenkou, že není nutné dělat výběrové řízení.

  3)Školka:Počítání dětí, autorů „Reakce ...“ je vskutku kuriózní. Potvrzujeme, že ve věku 3 až 6 let tj. věk dětí vhodných docházky do MŠ je v obci 35 dětí dle matriky. Autoři „Reakce ...“ sdělují, že letos se přihlásilo 5 dětí a několikrát opakují, že všechny byly přijaty a umístěny. Ale kromě 2 dětí! Tedy přijaty pouze 3 děti! Kolik dalších dětí se raději přihlásilo nebo dochází jinam ať již z důvodu provozních (u nás pouze do 15,30 hod), nebo z neexistence jakýchkoliv kroužků v naší školce či snad v nevyhovujícím způsobu vedení školky uniká. Tyto informace jsou veřejným tajemstvím v obci.

  4)Rozpočet na 2008:a) Akce musí být snad nejdříve schváleny, zařazeny do rozpočtu a poté uskutečněny. Co by se stalo, kdyby byl postup, jak navrhují autoři „Reakce...“, obrácený a v rozpočtu by již nebyly finance popř. akce nebyla schválena? Nebo se zařadí bez schválení? V našem návrhu na rozpočet z 3.12.2007 (Návrhy pro rozpočet 2008) byl požadavek na studie a projekty fotbalového areálu.

  b)Rozpočtový výhled je důležitý, aby činnost obce nebyla ode zdi ke zdi. Autoři „Reakce...“ tvrdí, že rozpočtový výhled je. Nikdo z občanu ale ani zastupitelé jej neznají. Obsahuje tento výhled fotbalový areál, mateřskou školku? Proč tedy zastupitelstvo uložilo zpracování rozpočtového výhledu finančnímu výboru (Usnesení č. 1/2007 z 22.2.2007), který jej dosud nepředložil?

  c)Na tenisové kabiny bylo schváleno 1,4 mil. Kč ale ve schváleném návrhu rozpočtu na rok 2008 vyvěšeném dne 15.1.08 (Rozpočet obce na rok 2008), dokonce i v hospodaření obce k 31.3.2008 je částka 1,2 mil.Kč.

  5)Požadavek na komentář k rozpočtu tj. CO, KDE, KDY se uskuteční, byl předložen písemně před zpracováním rozpočtu viz náš návrh na rozpočet 2008 ale i následně dne 12.3.08. (Žádost o projednání zastupitelstvem) pro projednání na veřejném zasedání. Bez odezvy, snad proto, aby se nemuselo zdůvodňovat proč toto a toto nebylo splněno? Nejedná se o komentář pro mou osobu ale pro občany naší obce, aby byly informování. Mimo jiné zákon stanovuje nutnost projednání podaných návrhů na veřejném zasedání, tedy navíc nebyl dodržen zákon č. 128/2000 Sb. -Zákon o obcích.

  6)Kanalizace:Proč se bát srovnávat se s okolím, kde se také uskutečnila výstavba kanalizace? Sama autorka (J.D.) uvádí, že v Řevničově stála kanalizace o 15 mil. Kč méně. Přitom počet obyvatel Řevničova je skoro dvojnásobný a díky přechodu kanalizačního řádu pod Karlovarskou silnicí byla investici též značně prodražena.

  7)Příspěvky obce na sítě:V roce 2000 obec prodala 3 stavební pozemky a ve smlouvě o prodeji byla uvedena pro všechny i částka za sítě (30 000,- Kč). Smlouva podepsána oběma stranami. Nyní chce Váš syn pí. Dvořáková (členka zastupitelstva obce za KSČM), zpětně proplatit částku za sítě. Z jakého důvodu? Je původní smlouva neplatná? Proč hledáte výhodu pouze pro sebe a ne např. i pro ostatní kupce těchto pozemků? Možnost i pro ostatní zadalo Usnesení č. 1/2008 s tím , že bude toto vyvěšeno od 1.4.08. po dobu 3 měsíců. Ale není, zřejmě z důvodu využití této výhody pouze pro Vás?

  8)Tak se zase ptám: „Proč asi?“Kontrolní výbor není složen pouze z členů Sdružení pro Rynholec. Ne všichni kteří nesouhlasí s vašimi postupy jsou ve sdružení. Kontrolní výbor provedl kontrolu majetku obce. Aby se jednalo o klasickou inventuru je tedy pouze vaše přání. Kontrolní výbor např. zjistil, že oproti inventurnímu seznamu roku 2006 jsou ve stavu další položky. Snad na základě tohoto zjištění byly zařazeny do soupisu v roce 2007. Po roce a půl jste přiznali oprávněnost našich návrhů na opatření z kontrol a Usnesením (č. 1/2008 z 26.3.2008) celé zastupitelstvo uložilo starostovi obce kroky k nápravě nedostatků zjištěné kontrolním výborem. Tvrzení, že zápis z kontroly majetku obce byl důvodem, proč na první pokus nebylo schváleno hospodaření za rok 2006 Krajským úřadem, není nikde písemně doloženo. Ani se nezmiňuje vaše „Reakce…“ zdali vašim, tedy asi vymyšleným důvodem, byl obsah této kontroly tedy zjištěné nedostatky. Ale za nedostatky opravdu nemůže kontrolní výbor.

  Členka finančního výboru pí. Frolíková se nemohla zúčastnit některých prací finančního výboru, neboť ani nebyla přizvána.

  Ing. Halada byl jmenován členem finančního výboru (Zápis č. 5/2006 z 6.11.2006). Dosud nebyl zastupitelstvem odvolán. Tedy v současné době má finanční výbor 6 členů, což je v rozporu se zákonem.

  Všechny podklady v odkazech byly zveřejněny v Rynholeckých listech.

  Ing. Zdeněk Švůger - Vydavatel R-listů