Přihláška do občanského sdružení

Posted by krata
Přihláška ke stažení (doc)

Vnitřní řád „SDRUŽENÍ PRO RYNHOLEC, o.s.“

1.) Členství vzniká na základě podání přihlášky a jejím schválením výkonným výborem „SDRUŽENÍ PRO RYNHOLEC, o.s.“ a zaplacením ročního členského příspěvku.

2.) Placení příspěvků je registrováno hospodářem a potvrzeno příjmovým dokladem.

3.) Roční příspěvky jsou stanoveny ve výši: 200,- Kč

4.) Hospodář vede evidenci členů „SDRUŽENÍ PRO RYNHOLEC, o.s.“

5.) Sdružení vede samostatně zřízený účet.

6.) S finančními prostředky společně nakládávají předseda a hospodář.

7.) Hospodář vede evidenci o všech pohybech finančních prostředků „SDRUŽENÍ PRO RYNHOLEC, o.s.“

8.) Všechna další práva a povinnosti členů i orgánů „SDRUŽENÍ PRO RYNHOLEC, o.s.“ jsou upravena Stanovami občanského sdružení „SDRUŽENÍ PRO RYNHOLEC, o.s.“