O nás

Posted by krata

Občanské sdružení „ Sdružení pro Rynholec „ je zakládáno s cílem chránit přírodu a krajinu,chránit veřejné zdraví a zdravé životní podmínky a rozvíjet občanskou společnost.

Jako prvnímu problému v této oblasti se chceme věnovat posuzování,připomínkování a naší účasti v nově otevřeném zahájení Zjišťovacího řízení k záměru společnosti Ekologie s.r.o.na výstavbu Bioplynové stanice v areálu skládky na našem katastru.

Hlas občanského sdružení má mnohem větší váhu,než hlas jednotlivce.

Sdružení dává občanům právo podílet se na rozhodování o činnostech,které se bezprostředně dotýkají jejich osudů a prostředí,v němž žijí a budou žít i jejich potomci.

Klade na občana morální závazek podílet se na rozhodování o věcech veřejných, o věcech dotýkající se obce.

Zbavuje občana výmluvy před sebou samým typu „Já stejně nic nezmůžu“, staví jej do role zodpovědného,dospělého člověka, který nese odpovědnost i za promeškané příležitosti podílet se na rozhodování.

Josef Vavroušek

bývalý ministr životního prostředí.