napis-oficialni.gif, 4 kB
znak-oblouk.gif, 7 kB
podhorek-vlajka.gif, 3 kB
napis-rynholec.gif, 10 kB

Činnost „Sdružení pro Rynholec,o.s.“

 

4.4.2008

Bioplynová stanice

Šťastná náhoda napomohla tomu, že nám dnes za humny nevyrůstá zařízení, které svým provozním zápachnem zamoří široké daleké okolí včetně naší obce.

Je s podivem, že pouze díky této náhodě jsme zjistili, tak říkajíc za minutu 12 že právě probíhá řízení o stavebním povolení pro výstavbu bioplynové stanice v lokalitě skládky společnosti Ekologie s.r.o.

Zjišťovací řízení o vlivu na životní prostředí proběhlo bez nás občanů Rynholce a dokonce i bez našich zastupitelů. Na dotaz položený Ing.Haladou panu starostovi Dyntarovi, proč o tak závažné věci občany a zejména zastupitele neinformoval bylo odpovězeno, že o tom nevěděl !!!! ????

Dále čtěte, jak se situace okolo bioplynové stanice vyvíjela a neustále vyvíjí.

 • Bioplynová stanice
 • 7.4.2008

  Korespondence

  Naše mladé sdružení se hlásí k životu a dává o sobě vědět na všech úrovních, oznamovací dopisy byly zaslány na kraj i do Nového strašecí patřičným institucím.

  Nejdůležitějším partnerem , je pro nás však náš Obecní úřad. Proto jsme na adresu Obecního úřadu zaslali "tyto žádosti" o vyjádření a dostalo se nám "této odpovědi".

  7.4.2008

  Zelená zóna

  Naše sdružení si velice naléhavě uvědomuje nutnost vytvoření zelené zóny po obvodu skládky firmy Ekologie s.r.o. ,tak aby nedocházelo k úletům ale především, aby byla obec chráněna před pachem, který zejména v letních měsících obtěžuje naše občany.

  Vytvoření účinné zelené bariéry chránící a oddělující obec od skládky nebude nikterak jednoduché. Zejména proto, že vlastníků pozemků v místech, kudy by ZELENÁ ZÓNA měla procházet je mnoho. Jednání o odkupu těchto pozemků tedy nebudou jednoduchá. Nicméně naše sdružení připravuje vlastní řešení tohoto problému , který hodlá řešit v součinnosti s obcí.

  O krocích týkajících se této záležitosti Vás budeme pravidelně informovat.

  1.3.2009

  V loňském roce byla zpracována Změna č. 2 Územního plánu obce. Po nesouhlasném vyjádření fi. Čluz a.s. s touto změnou byla následně na dvou schůzkách mezi Obcí, Sdružením pro Rynholec a fi. Čluz a.s. tato otázka dále projednávána. Fi. Čluz a.s. požadovala původně postup lomu dle Varianty I a na druhé schůzce nabídla vstřícnější Variantu II. Měřítko 1:5000.

  Sdružení nesouhlasí s postupem lomu pod bílou cestu a připomíná konané referendum v obci z roku 1993, kdy většina občanů vyslovila nesouhlas s překročením lomu pod bílou cestu. Současně Sdružení pro Rynholec požaduje vytvoření zelené zóny a její označení jako veřejně prospěšnou stavbu.

  V současné době není znám další průběh této změny a tak žádáme dopisem z 23.2.2009 zastupitelstvo o vyjádření.