napis-oficialni.gif, 4 kB
znak-oblouk.gif, 7 kB
podhorek-vlajka.gif, 3 kB
napis-rynholec.gif, 10 kB

přidat k oblíbeným

 

Naše fotoalba na rajčetiRozpočet obce na rok 2018
9. 1. 2018

Rozpočet obce na rok 2018 jsme nepodpořili z těchto důvodů:

1) navýšení mzdových nákladů pro zaměstnance obce oproti plánu na rok 2017 o téměř tři čtvrtě milionu ( o 712 000,- Kč.) . Např. zaměstnanci obecního úřadu ještě v roce 2016 měli v plánu 750 000,- , na rok 2018 již 1 200 000,- Kč při stejném počtu osob.

2) v loňském roce se převedly energie z provozovatelů ( tenis, Baník, další) na obec s tím, že hromadný odběr bude levnější. Naše námitka, že tímto nikdo nebude hlídat spotřebu se naplnila. Navýšení nákladů na energie pro obec oproti roku 2017 o 207 000,- Kč. Např. jenom u sport. areálu z 250 tis. na 358 tis. Kč.

3) Navýšení dotace pro Baník Rynholec z 260 000,- na 464 000,- tedy o 204 000,- Kč víc. V této částce jsou náklady na hokej – 45 000,- a stolní tenis – 84 000,- ( 16 000,- na činnost a nově 68 000,- na vybavení). Pro samotný fotbal je vyčleněno 335 000,- Kč, v 2017 bylo 195 000,-Kč. Z toho soustředění 60 tis. , oslavy Baníku 95 tis. , činnost 130 tis. a nákup vybavení 50 tis.

Naše námitka na výši pro soustředění dospělých – 60 000,- , s porovnáním s příspěvky obce na soustředění mládeže pro SDH 25 000,- a pro Tenis klub 35 000,- a doporučení srovnání částky nebylo akceptováno. Naše námitka, na výši částky na oslavy – 95 000,- s porovnáním na příspěvek obce na oslavy 130 let SDH Rynholec ve výši 10 000,- a doporučení snížení částky nebylo akceptováno.

Na vlastní činnost je určeno 130 000,- Kč přičemž je zdůvodněno 104 000,- a u zbývajících 26 000,- je uvedena možnost nákupu hráčů. Domníváme se, že občané by neměli hradit nákupy hráčů, zvláště jestliže částky za prodej zůstávají v Baníku.

Současně jsme vznesli tyto námitky:

- Baník Rynholec se nevěnuje mládeži a tak areál za téměř 70 mil. Kč nevychovává nové generace fotbalistů a rynholečtí kluci jsou nuceni hrát v okolních obcích. Přitom z dřívější práce s mládeží p. Berana a Nedvěda Baník těží dosud . Navrhujeme dotace vázat na mládež. Mysleme na budoucnost a né na nákupy hráčů.

- Baník Rynholec nedodržuje platnou nájemní smlouvu na areál. Od 1.7.2017 má povinnost odvádět obci vybrané vstupné. Ve skutečnosti odvádí malou část . (Např. za listopad se uskutečnily 4 zápasy a bylo odvedeno 96 Kč. Při vstupném 20 Kč vychází návštěvnost 1,2 diváka na zápas‘).

Ani náš návrh aby se z ušetřených peněz hradil např. internet v obecní kabelové síti a pro všechny by mohl být zdarma n

ebyl akceptován. (náklady pro obec cca 350 000,- Kč) Tedy, aby z dobré finanční situace měla užitek většina občanů , nikoliv některé skupiny.

Naše návrhy a námitky nebyly akceptovány a silné jádro zastupitelů za KSČM a Je (Není) nám to jedno si vše schválilo dle svého, mnohdy s pomocí lživých argumentů.


Z. Š.Rozvoj obce - chudák stavebník
16. 4. 2017

Pomáhá obec stavebníkům a tím zajišťuje svůj rozvoj. Má obec vizi nebo zde vládne chaos?

Budování inženýrských sítí v Rynholci (PDF)

Rozpočet obce na rok 2017
1. 2. 2017

Za nezájmu občanů (ze 4 přítomných po chvíli odešly 3) byly 28.12.2016 schváleny jedny z nejdůležitějších dokumentů pro život obce. Jedná se o rozpočet na rok 2017 ( tedy kolik peněz a kam budou směřovat) a dále způsob financování inženýrských sítí.

Jako loni vám pro informaci předkládám rozpočtované výdaje - podrobný rozpis výdajů s komentářem tak, aby občané věděli co a kde se bude za jejich peníze budovat a financovat. Z jiného zdroje tyto informace nelze získat.

Tyto dokumenty jsem nepodpořil a to z těchto důvodů. Důvody jsem uvedl na zasedání, bohužel nejsou v zápise obsaženy.

Zdeněk Švůger

2016Všem slušným a poctivým občanům
přejeme krásné a radostné prožití svátků vánočních
a šťastný a úspěšný nový rok 2017.Zmatek, nejasnosti, lži aneb podivné praktiky vedení obce.10. 2. 2015
Vedení obce se neřídí úkoly a usnesením vlastního zastupitelstva a to dokonce i když pro tato pravidla hlasovala. Mohou občané považovat Usnesení zastupitelstva za závazné když ani vedení obce je nedodržují?

Jenom několik příkladů.
 • Usnesení zastupitelstva při schválení prodeje pozemku s podmínkou věcného břemene ( prodej pozemku naproti hospodě, kde byl uloženo věcné břemeno „haltýře“) . Prodej byl uskutečněn bez břemene a obec přišla o případný záchyt vody.

 • Schválená pravidla pro přidělování bytů v obecním bytovém domě , původně slibovaný dům s pečovatelskou službou (sliby-chyby) , daná usnesením zastupitelstva nebyla nikdy dodržována a tak záleží na libovůli (?) komu se byt přidělí.

 • V letech 2009 až 2013 byla stanovena pravidla pro budování inženýrských sítí v obci. Tato pravidla nebyla dodržována a tak obec (my všichni) přišla o cca 1,8 mil. Kč. Asi i proto nyní nejsou pravidla žádná a opět je dáno libovůlí.

 • Před rokem při pronájmu prostor „Asanka“ byla uložena zastupitelstvem podmínka provozu prostor „ Pekla“. Všichni zastupitelé hlasovali pro a to především z důvodu, aby prostory Pekla se nepoužíváním neničily. Na tuto podmínku obec nereflektuje a tím investice v částce cca 1 mil. Kč na rekonstrukci prostor přichází vniveč.

V současnosti je charakteristické starostovo zcela nepodložené a lživé tvrzení, že jmenovaná ředitelka MŠ ( Bára Kačabová) nemá vzdělání. Opak je pravdou a to zcela podloženou . Proč vedení obce brání návratu jedné z nejúspěšnějších ředitelek naší MŠ, která postavila vysokou úroveň činnosti školky.

Jak dlouho budou občané tyto praktiky tolerovat. Proč tyto praktiky tolerují někteří zastupitelé?Zdeněk Švůger

Rozpočet obce na rok 201610. 2. 2015

Pro plnou informovanost občanů ZDE naleznete rozpočet obce s komentářem pro představu jak je nakládáno s našimi finančními prostředky a co a kde bude budováno v naší obci.

Tento rozpočet zastupitelé ze Sdružení pro obec nepodpořili z těchto důvodů:

 1. Namísto udržení nebo snižování ztráty provozu sportovního areálu ( cca 300 000,- ročně) je naopak plánováno zvýšení ztrátovosti.

 2. V rámci veřejné zeleně namísto úkolování práce pracovní čety pro čištění a proklestění zeleně v obci ve výši cca 0,5 mil. Kč je plánováno tyto práce provést nákupem služeb jinde.

 3. Již několikátý rok za sebou obec nepodporuje svůj rozvoj budováním inženýrských sítí a v této položce je opět nula.

 4. Návrh rozpočtu byl sestaven a zveřejněn jako položkový. Ostatní zastupitelé ovšem odsouhlasili rozpočet závazný pouze v paragrafech a nikoliv v položkách a tímto krokem se sami vzdali možnosti kontroly nad plněním jednotlivých položek-úkolů. Některé § obsahují mnoho položek , které svým významem ovlivňují činnost obce. Např. § 374 Veřejná zeleň ( 3 674 000,- Kč) zahrnuje položky jak mzdy zaměstnanců tak nákupy materiálů , služeb, opravy, údržbu a další. Vzdáním se ukazatelů položek se může stát , že namísto oprav, údržby a dalších se finanční prostředky využijí jinak např. na mzdy nebo naopak na nákup služeb . Celkový § bude dodržen ale čerpání položek bude zcela jiné, možná i k překvapení zastupitelů a občanů.

 5. V příjmech obce je částka 788 000,- Kč jako naše splátka úvěru. Tato částka patří do výdajů.
Komentář k rozpočtu je v souboru rozpocet-2016-komentar.pdf2015

Všem slušným a poctivým občanům
přejeme krásné a radostné prožití svátků vánočních
a šťastný a úspěšný nový rok 2016.Lom se dal do pohybu-je to náhoda? 10. 2. 2015

V současné době se lom dal opět do pohybu a obkličuje naší obec. Naše snaha a připomínky k ochraně životního prostředí v obci přinesla Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje z 3.7.2013 kde v podmínkách je uvedeno: … a dále aby byla před dalším pokračováním těžby realizována tzv. zelená zóna na hraně lomu a skládky – viz ZÁVĚR . Uplynul rok a žádost Čluzu při stavebním řízení obec vůbec neprojednávala. Náš pokus o projednání byl stažen na veřej. zasedání dne 30.6.2014 – viz ZÁPIS bod 5. Snad abychom nemuseli trvat na podmínce zelené zóny? A tak se dal lom do pohybu.

V závěru loňského roku přišlo na obec Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením-Modernizace skládky spočívající ve zpracování plastu, papíru, textilu technologií depolymerizace. Oznámení ze dne 5.12.2014 bylo přijato na OÚ dne 12.prosince. Dotčené orgány své námitky mohou uplatnit do 15 dnů od doručení tj. do 27.prosince 2014. Néjen, že tento dokument nebyl vyvěšen na úřední desce ale byl oznámen zastupitelům až dne 31. prosince, tedy po lhůtě k vyjádření. Je to náhoda?

Oznámení o záměru výstavby Bioplynové stanice ze dne 3.srpna 2007 obdržel OÚ k vyjádření do 20 dnů. Tento dokument byl zcela před občany a zastupiteli zatajen. Jedině s pomocí obce Lány se podařilo toto zastavit. Oznámení o zahájení stavebního řízení - Modernizaci skládky Ekologie s.r.o.-Integrované centrum pro nakládání s odpady ze dne 28.8.2012 bylo přijato na OÚ dne 3. září. Dotčené orgány svá závazná stanoviska případně námitky mohou uplatnit do 15 dnů od doručení tj. tedy do 18. září 2012. Néjen , že tento dokument nebyl vyvěšen na úřední desce ale byl oznámen zastupitelům až dne 24.září, tedy po lhůtě pro vyjádření. Je toto zodpovědný přístup vedení obce?


Všem slušným a poctivým občanům
přejeme šťastný a úspěšný nový rok 2015.Poctivě a zodpovědně 4. 10. 2014

Sdružení nezávislých kandidátů „Sdružení pro obec“ vám předkládá svůj program do voleb zastupitelstva obce Rynholec. Věříme, že správa obce a veřejných prostředku se dá dělat poctivě a zodpovědně ku prospěchu všech občanů. Děkujeme vám za vaši podporu.10. 9. 2014

Život utíká jako voda

Uplynulo další volební období a za měsíc 10. - 11. řijna nás čekají volby do nového zastupitelstva obce. Pro seznámení Vám v souboru PDF představujeme kandidáty ze všech čtyř uskupení, kteří budou usilovat o Vaši přízeň a zvolí ze svého středu nové vedení obce. Prosím zvažte jejich dosavadní vystupování, zvažte jejich minulé sliby a skutečnost, zvažte každého názory a rozhodněte co nejlépe. Máme příležitost zvolit své zástupce, kteří budou jednat čestně a poctivově a starat se o naše finance zodpovědně.16. 7. 2014

Čest a poctivost - pro některé neznámé vlastnosti

Již poněkolikáté obec nezveřejňuje zápis přestože je to její povinnost. Tentokrát z posledního veřejného zasedání zastupitelstva z 30.6.2014. Chce zatajit o čem se jedná, názory jednotlivých zastupitelů nebo jak kdo hlasuje? Nebo zápis uvádí věci, které mají být zamlčeny? My jsme názoru, že občané mají být plně informování a proto Zápis najdete ZDE. Proč toto nevadí ostatním zastupitelům ani kontrolnímu výboru ? Snad neplatí pořekadla, že vrána k vráně sedá a ruka ruku myje.

Zápis ze zasedání 7. 7. 2014 v PDFZodpovědné hospodaření 25. 3. 2014

aneb JE NÁM TO JEDNO?

Jsou zastupitelé zodpovědní za vzniklé škody? Co kdyby způsobené škody a ztráty platili ze svého. Při hlasování svorně a jednotně vystupují zastupitelé za KSČM a zastupitelé za Sdružení „Je nám to jedno".

Kde není odpovědnost morální nastává zodpovědnost trestněprávní.

ZDE naleznete několik příkladů porušování hospodárnosti při správě cizího majetku.

Bez Vaší podpory se věci sami nezmění.Jednou hot, podruhý čehý 5. 2. 2014

aneb všem zdražíme, jedincům slevíme

Obec stále vynakládá nemalé finanční prostředky na megalomanskou, nehlídanou výstavbu sportovního areálu. Jenom letos zase 5 mil. Kč. Investice se již blíží 60 mil. Kč., přičemž schválena byla do výše 45 mil. Přesto, že příjmová část rozpočtu naší obce je o cca 10 mil. Kč vyšší než např. v obci Lány, tak za poslední 3-4 roky není žádná další potřebná investice v naší obci realizovaná (silnice, vjezdy,zeleň..). Stále se financí nedostává ale nehledá se kde snížit výdaje, ušetřit. Naopak část zastupitelstva prosazuje zvyšovat příjem obce zdražováním pro své občany. Přístup opačný než máme my (Náš návrh na nezávislý audit byl hlasováním zamítnut, naše návrhy na snížení výdajů nejsou akceptovány).

Ale co to? Na jedné straně se příjem zvyšuje tím, že se občanům zdražuje. Zvýšením poplatků ze psů a zvýšením poplatků za stočné, dokonce během roku dvakrát (a tak již zaplatíme za vodu 74,87 Kč/m3, v Praze platí 75,84,v Rakovníku 74,90,v Sedlčanech 59,09). Ale na straně druhé se naopak příjem obce snižuje. Rozhodnutím zastupitelstva odložit dávno schválené navýšení nájmu z nebytových prostor. Tedy prostor určených k podnikání a vytváření zisku (nájem zde nedosahuje zdaleka nájmu v bytech Bytového domu, prostor určených k sociálnímu bydlení) . Další rozhodnutí zastupitelstva snížit cenu prodávaného pozemku oproti stávajícímu stavu ze 100 Kč za m2 na úroveň téměř zdarma tj. 20 Kč za m2. Všichni tak zaplatíme více v důsledku špatného hospodaření ale i na úkor několika jedinců.

Ještě, že jsme zastavili návrh starosty na zvýšení odměn pro sebe o 2 873,-Kč a místostarostku o 7 435,- Kč. měsíčně. Výdaje obce by se zvýšili o 113 696,-Kč. za rok. Co by se pro všechny muselo zdražit? Pane starosto Váš návrh sice zabalen do slov o nařízení vlády a zvyšování odměn pro členy zastupitelstva, ale… Nezatajujte pravý stav věci. Ještě, že se „zatím“ neuvažuje o stavbě tribuny ve sportovním areálu. To bychom se nedoplatili nebo další roky v obci nic neudělalo!

Ani se nedivíme jestliže Zápisy a Usnesení z jednaní zastupitelstva na webu obce nelze nalézt. Bylo by zřetelné, která část zastupitelstva takto nehospodaří.Tradiční novoroční turnaj v nohejbale
o Pohár obce Rynholec 2014 6. 1. 2014

Dne 4. ledna za rekordní účasti 11 družstev složených z 35 hráčů se odehrál již 7 ročník. Po loňské přestávce přinesl opět tradičního vítěze družstvo Havlíků, kteří obhájili pošesté . Ve finále zdolali družstvo Hrozbu tvořenou rezervou z mladých Havlíků. Tento rod má do budoucna postaráno. Jeden z favoritů družstvo Stochov skončil třetí a družstvo z Prahy –Sešlost , stejně jako loni čtvrté. O pověstný fous na pátém místě Hamami . Družstvo New-BUBU posíleno starostou Strašecí se umístilo vprostředku pole účastníků. Rynholečtí družstva Ozáci, Esa, Turci a STS složené z mladých fotbalistů i pomalu již rynholeckých veteránů zdatně bojovala.
Foto2013

Všem slušným a poctivým občanům
přejeme krásné a radostné prožití svátků vánočních
a šťastný a úspěšný nový rok 2014.První vlašťovka? 6. 11. 2013

Místostarostka a zastupitelka pí. Milfaitová odstoupila ze svých funkcích. Za důvod uvedla: "Jako řadový občan budu moci lépe poukázat na nedostatky, nežli jako zastupitel." (???) Nástupcem je náhradník za KSČM pan Luboš Ondrůj.

Jedna vlašťovka sice jaro nedělá ale doufejme.Porušování povinnosti
při správě cizího majetku 14. 10. 2013

Není tajemstvím, že obec z důvodu finacování sportovního areálu a splácením půjčky je finančně na dně.Tak na další potřebné investice se nedostává. O to více překvapuje jak se stará o naše finance. Při budování inženýrských sití pro nové stavebníky léta platilo pravidlo spoluúčasti stavebníků na tyto sítě ve výši 30 % nákladů. Platnost byla ukončena až v březnu 2012 s tím, že na popud p. Drábka si nyní všechny sítě hradí stavebník sám a tím obec rezignuje na podporu nové výstavby a svůj rozvoj.

Po dobu platnosti pravidla 30 % stavebník a 70 % obec činily náklady na sítě cca 6 mil. Kč. Obec měla inkasovat spoluúčast ve výší 1,8 mil. Kč. Ovšem liknavostí, nečinností snad i nedbalostí do naší společné kasy nic nepřišlo. Na toto porušení Usnesení zastupitelstva jsme dopisem upozornili členku vedení obce, místostarostku pí. Milfaitovou a vyzvali ji k nápravě a řádnému hospodaření s našimi prostředky. Nic se nestalo a nadále není naplněno Usnesení zastupitelstva . Nečinností popř. nedbalostí místostarostky pí. Milfaitové obci vznikla škoda ve výší oněch 1,8 mil. Kč. Takto si nepředstavujeme správu obecních peněz.

Omluva 13. 10. 2013

Na základě předžalobní výzvy na ochranu osobnosti pí. Milfaitové zastoupené Judr. Černým na občanské sdružení „Sdružení pro Rynholec“, v souvislosti s příspěvkem v Diskuzní knize ze dne 13.8.2013 nazvaný „Rynholecký pamětník“ s požadavkem na omluvu a náhradu nemajetkové újmy vyšší než 250 000,-Kč , sdělujeme:
Občanské sdružení má ve svých stanovách prvořadý úkol chránit krajinu a přírodu, chránit životní prostředí atd.

Součástí stanov je i rozvoj občanské společnosti. Vlastníme webové stránky , kde oficiálně zaujímáme stanoviska a návrhy občanského sdružení. Za tyto příspěvky plně ručíme. Pro výšší a přístupnější názorové spektrum jsme uvedli do provozu tzv. Diskusní knihu, kde mohou volně všichni občané vznášet dotazy, názory a připomínky. Z diskuzní knihy vyřazujeme příspěvky obsahující sprostá a vulgární slova. Není v silách občanského sdružení ověřovat všechny příspěvky a provádět cenzuru toho co může a co nemůže být zveřejněno. Jsme přesvědčeni, že na různé názory si každý občan sám utvoří svůj názor. Nejsme společnost , která hlásá pouze svoje názory a nikomu jinému nedá příležitost. Nechceme kohokoliv vylučovat z debaty jenom proto, že jeho názory nesdílíme.

Neznámý autor ve svém příspěvku „Rynholecký pamětník“ žádné osoby nejmenoval a vyslovil zde svůj soukromý názor a podiv na událostí v obci . Pí. Milfaitová se sama ztotožnila s jednou z osob a cítí se poškozena. Jestliže si pí. Milfaitová vztáhla názor neznámého občana na sebe a tímto se cítí poškozena , je toto pouze její osobní věc .

Přesto se občanské sdružení „ Sdružení pro Rynholec“ tímto omlouvá a stejně se omlouvá i ostatním , kteří si vztahují různé názory na sebe a cítí se být dotčeni. Naším záměrem není nikoho poškozovat ale zajistit co nejotevřenější občanskou diskuzi o dění v obci.

Dělají z nás pitomce? 9. 4. 2013

Nesmysl za nesmyslem se na nás řítí z OÚ. V souvislosti se stočným se na úřední desce objevilo „ Oznámení a výzva“ obsahující výhrůžný text: „Kdo takto neučiní, bude mu vyfakturována spotřeba za celé období s navýšením o DPH.“ Tedy kdo nebude o vikendu doma a nenahlásí stav vodoměru bude hradit vyšší stočné rok zpětně. Nesmysl a navíc protiprávní.

Z posledního veřejného zasedání byl vyhotoven Zápis, kde je uvedeno, že pro zvýšení ceny stočného hlasovali pp. Dyntar, Milfaitová, Šípková. Následně zveřejněný Usnesení tento bod neobsahuje. Bylo schváleno , nebylo, nebo jenom tak napůl? Pí. Milfaitová chce řídit obec bez potřeby zastupitelů? Stačilo včas na poradě seznámit zastupitele a výsledek mohl být tento . V roce 2012 byl příjem ze stočného 435 690,-Kč a náklady na provoz 913 243,-Kč. DPH z přijmů odevzdáme státu ve výši 65 354,-Kč a DPH z výdajů naopak obdržíme .Tato částka přesahuje 90 000,-Kč. V tomto případě jsme vydělali a stočné se mohlo ponechat nebo i snížit.

Pozn: Každý máme s obcí uzavřenou Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod. V této smlouvě je výslovně uvedeno: Výše stočného může být každoročně vyhlašována, a to Unesením obecního zastupitelstva. Tedy nikoliv rozhodnutím pí. Milfaitové.

Zápis a Usnesení naleznete na webu obce,
Oznámení a výzva v PDFInženýrské sítě a rozvoj obce 6. 3. 2013

Zmatek nad zmatek provází přístup obce k inženýrským sítím a tím k rozvoji obce. Každý rok se mění pravidla , která jsou navíc nejasná. My jsme zastánci postupu , který v obci platilo od 1.1.2009 do 31.3.2012. Obec pozemky zasíťuje a stavebníkům vyúčtuje 30 % nákladů. Tímto bude podporován rozvoj obce a navíc i budoucí zvýšený příjem do obecního rozpočtu. Snad se dočkáme rozumného přístupu.

Podrobněji v přílohách inzenirske-site.pdf a inzenirske-site-priloha1.pdfPrvní výročí 3. 3. 2013

Již rok máme v obci skutečnou mateřskou školu. Mnohé akce pro děti ale i rodiče konečně naplňují plně poslání MŠ. Zvýšená docházka dětí a činnost i v odpoledních hodinách je nejlepší odpověď pro zastánce minulého vedení MŠ, kteří léta jej chránili a bagatelizovali připomínky či stížnosti. Již neplatí při vstupu do Základní školy, že naši prvňáčci budou v nevýhodě oproti dětem z ostatních školek.

A tak se ukázalo, že nejpodstatnější na provozu a činnosti je zájem vedení (jakékoliv organizace) a nejenom vynaložené investice.

Naše mnohaleté úsilí se vyplatilo.

Pořádek musí být 1. 2. 2013

Požadovaná zvýšená cena stočného od 1. 2. 2013 ve výši 19,55 Kč za m3 není zastupitelstvem schválená. Jedná se o samostatnou akci pí. Milfaitové, která je provedena bez vědomí zastupitelů. Dle našeho názoru musí platit cena schválená.

Podrobněji v příloze.Novoroční turnaj v nohejbale: Pohár obce Rynholec 2013 16. 1. 2013

Již 6. ročník se uskutečnil 12. ledna za účasti 9 družstev. Ve finále o vítezi rozhodoval třetí set, kdy mladí Havlíkovci pod názvem HROZBA sundali z trůnu starší Havlíkovce o jediný míč. Po pěti letech nový vítěz. Třetí místo taktéž ve třetím setu o jediný míč získalo družstvo STOCHOV před družstvem z Prahy , oblíbenou SEŠLOSTÍ.
Zdar sportu a za rok se sejdeme na VII. ročníku (fotky jsou na Rajčeti).

.

Bylo či nebylo? 14. 1. 2013

Veřejné zasedání zastupitelstva proběhlo dne 19.12.2012. Vyhotovený zápis obec nezveřejnila. Proč ? Nebyl napsán, jak je zvykem, účelově pí. Milfaitovou? Nebo občané nemají vědět kdo jak hlasuje a jaké má návrhy ? Nebo v rámci zmatku, vždyť na úřední desce je umístěn Zápis ze září 2012 a další neaktuální věci ze srpna 2012, je třeba občany otrávit a znesnadnit přísun informací ? My jsme opačného názoru a ZDE můžete shlédnout vyhotovený Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.12.2012. .


Všem slušným a poctivým občanům
přejeme krásné a radostné prožití svátků vánočních
a šťastný a úspěšný nový rok 2013.Proč se věci neřeší včas? 27.11.2012

Dům s pečovatelskou službou versus Bytový dům.

Původní záměr provozu Domu s pečovatelskou službou nahradila Ubytovna-Bytový dům. Namísto včasného seznámení a vysvětlování s pravidly provozu Domu pro seniory pro občany alespoň rok před dokončením , tak měsíc před dokončením se určily neurčitá pravidla a nastoupilo komando v čele s pí. Dvořákovou . Obešli přihlášené zájemce a nutili je k okamžitému nástupu nebo písemnému odstoupení . Není divu , že neinformovaní občané se zalekli.

A tak vznikl z nouze Bytový dům. S dovětkem, že se jedná o tzv. startovací - sociální byty. Proto s každým byla uzavřená nájemní smlouva na dobu určitou- 2 roky, aby bylo dost času si najít jiné bydlení.

Většině nájemcům uplyne tato doba 1. prosince 2012. Proto jsme již v červnu t.r. upozorňovali na veřejném zasedání na řešení tohoto problému a navrhovali, aby od 1.1.2013 se stal Bytový dům opět Domem pro seniory dle původního určení. Zde bylo řečeno vedením obce, že toto se nestihne a věc byla odložena. Skutečně obec nic nestihla a vše odložila.

A tak nyní by měl být Bytový dům od 2. prosince z poloviny prázdný. Bude- nebude.? Zřejmě v tichosti zůstane vše při starém. A zastupitelstvo bude nuceno zpětně schválit prodlužování nájemních smluv. Schválí a tím umožní výhody bydlení pouze některým svým nebo dají možnost využít sociální byty dalším přihlášeným zájemcům? Proč se věci neřeší včas? V každém případě do doby veřejného zasedání (nikde jinde nemůže zastupitelstvo rozhodovat), nastane období, kdy Bytový dům bude buď poloprázdný nebo většina nájemníků bude bydlet vlastně protiprávně. Zapeklitá věc charakterizující způsob řízení obce.

Jsme zastánci původního záměru. Ať dům slouží jako Dům pro seniory a pomůže našim starším spoluobčanům. V této situaci, kdy obec záměrně či z nedbalosti věci neřeší, budeme navrhovat mimořádné prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok tj. do 1. prosince 2013 a především zajistit organizační práce na zahájení provozu Domu pro seniory od 1.1.2014. Za rok snad obec něco stihne. Současně navrhneme zvýšení nájmu o 5 Kč na m2 bytu dle možností podmínek dotace a prověření účtování služeb. Domníváme se, že nárůst položek ve službách je ne-li neoprávněný tak určitě neseriozní. Obec má zisk pouze z holého nájmu, který může použít na opravy apod. Služby musí být vyúčtovány dle skutečných nákladů a obec ze služeb nemá korunu.

Nepravdivé tvrzení vedení obce, že nikdy nebyl záměr na Dům s pečovatelskou službou ale vždy pouze na Bytový dům, nechť zhodnotí každý sám. Kdo si nepamatuje může vyhledat zápisy a usnesení z roku 2006-2007.

PS: Aby nedošlo k soudním sporům a dalším nechutnostem se dnes zastupitelstvo neveřejně dohodlo (je to vůbec platné?), že se všem prodlouží nájemní smlouva o 3 měsíce .Do té doby se situace „snad“ řádně projedná. Proč se věci neřeší včas?

Stále stejná písnička. 25. 10. 2012

Před lety při oznámení záměru na vybudování Bioplynové stanice na našem katastru bylo tehdejší oznámení starostou zcela zatajeno před veřejností i zastupiteli.Naštěstí jsme se o něm dozvěděli od Obecního úřadu v Lánech a i naše kroky pomohli k zastavení výstavby Bioplynové stanice. Následně Ekologie s.r.o. změnila postup a nový záměr nazvala Modernizací skládky , která samozřejmě opět obsahuje bioplynovou stanici. Na popud Sdružení pro Rynholec Obec několikrát veřejně vyslovila nesouhlas , ale písemně nikam nic neodeslala. Jediné své stanovisko odeslala , jak jinak, po zákonné lhůtě a tudíž k němu nebylo přihlédnuto. Ale stále byla malá šance v rámci stavebního povolení ovlivnit tuto Modernizaci. Tato šance nám nyní unikla. !!

Oznámení o zahájení stavebního řízení - Modernizaci skládky Ekologie s.r.o.-Integrované centrum pro nakládání s odpady ze dne 28.8.2012 bylo přijato na OÚ dne 3. září. Dotčené orgány svá závazná stanoviska případně námitky mohou uplatnit do 15 dnů od doručení tj. tedy do 18. září 2012. Néjen , že tento dokument nebyl vyvěšen na úřední desce ale byl oznámen zastupitelům až dne 24.září, tedy po lhůtě pro vyjádření.

A to máme 2 místostarostky. Ovšem při stylu práce vedení obce by nám zřejmě nepomohlo ani jmenování čtyř místostarostů z kandidátky KSČM nebo „Není nám to jedno“.

Zastupitelé kterým se dá věřit !!! ???

Na posledních zasedáních zastupitelstva obce zaznělo a je zdokumentováno
z úst p. Drábka :

 • investice do sportovního areálu nepřesáhnou 45 mil. Kč. Prostým součtem všech dosavadních nákladů , které jsou potvrzené i písemně Obecním úřadem dosáhne investice nejméně 55 mil. Kč. Přitom původní investiční záměr byl schválen do výše 25 mil. Kč, následně navýšen na 45 mil. Kč . Ani toto navýšení nestačí a tak se vlastně staví v rozporu se schválenou výší investice.
 • kabiny budou stát 12 mil. Kč. Skutečnost dosahuje 17 mil. Kč
 • dle ekonomické studie p. Drábka bylo uvažováno, že pronájem hříště bude přinášet cca 450-600 000 ,. Kč ročně. Skutečnost činí cca 70 000,- Kč ročně. Ovšem výdaje na správce areálu činí přes 300 000,- Kč a tak obec přichází o cca 250 000,- Kč pouze provozem areálu.
 • při zdražení obědů pro důchodce z kuchyně MŠ ze 30 na 40 Kč nedojde ke snížení počtu strávníků. Uběhl rok a počet strávníků se snížil skoro na polovinu ( na 60 % neboli o cca 20 obědů denně. ). Méně obědů = vyšší náklady : bude se opět zdražovat?

Není rozumnější snižovat náklady vyšším počtem uvařených obědů ?

z úst pí Milfaitové zaznělo a je zapsáno :
- Náklady na právní služby na likvidaci CPM ( Centra preventivní medicíny) přesáhly 100 00,- Kč . Likvidátorem byl starostou pověřen Judr. Jiří Černý a jestliže mu byla vyplacena odměna ve výší přes 100 000,- Kč tak obci nezůstala ani koruna z vložených 200 000,- Kč do tohoto projektu. Přičemž byla písemná nabídka na odkoupení společnosti CPM a tím by se obci vrátila celá 200 000,- částka. Takto obec přišla o 200 000,- Kč.

z úst p. Dvořáka a písemně předáno stanovisko Kontrolního výboru,
- při kontrole dodržování schváleného poměru 30 % pro stavebníka a 70 % pro obec na financování inž. sítí pro stavební parcely nebylo shledáno porušení.Toto je v přímém rozporu se skutečností.Za roky platnosti tohoto pravidla(1.1.2009 do března 2012) obec investovala do inž. sítí přes 5 mil. Kč a od stavebníku neinkasovala ani korunu. Tak obec přichází o cca 1,5 mil. Kč nedodržováním vlastního Usnesení. Proč Kontrolní výbor kryje nepořádek ???

z úst p. Šípkové zaznělo,
- Bytový dům nikdy nebyl uvažován jako dům pro seniory s pečovatelskou službou . Toto je v přímém rozporu s původním schváleném záměru obce , zbudováním ordinace, společenské místnosti apod. .Jako důkaz je „PŘILOŽEN „ článek s vyjádřením starosty obce v Raportu z roku 2007, kde dokonce uvažuje s pečovatelskou službou 24 hodin. Tak máme za nemalou investici v podstatě pouze „Ubytovnu“ .

Chceme aby se takto hospodařilo s našemi penězi ?

Další info naleznete v článku z Raportu ze dne 23.ledna 2007Seniorům nabídnou 22 bytů.

0bec je na mizině aneb jak se v obci nehospodaří

V dohledné době se asi nedočkáme investic do nových silnic , dodělání vjezdů v obci apod. Vždyť i jediná investice, výstavba kabin na fotbalovém hříšti byla pozastavena se zdůvodněním nedostatku financí. I když na tuto dostavbu si obec vzala půjčku 20 mil. Kč a i když obec obdržela dotaci přes 9 mil. Kč na tuto dostavbu.!!!? Možná, že hradila jiné dluhy .( ul. Hornická apod.) Jistě lze namítat, že peníze chybí především z důvodu poklesu přijmu obce ze skládky . Ale pokles příjmů někteří zastupitelé odhlasovali.( pp. Drábek, Dvořák, Milfaitová, Šípková) Hlasovali totiž pro modernizaci skládky-třídění a tím ukládání polovičního množství do skládky. A obec má příjem za uloženou tunu do skládky . Že přišel pokles příjmů dříve než oni zastupitelé předpokládali? Již dříve jsme navrhovali , v době hojnosti, investice , které by obci zajistili i solidní budoucí příjem např. obecní Fotovoltaickou elektrárnu čí obecní Centrum preventivní medicíny ( CPM) Leč „kovaní“ zastupitelé vše odmítli.

Na posledním veřejném zasedání-13.6.2012-jsme navrhli body ke zlepšení hospodaření obce.

1)Jedná se o halu Biomasu. Obec vlastní tuto stavbu v hodnotě 26 mil- Kč. Nevyužívá ji a nic obci nepřináší. Současně je uzavřená smlouva s Ekologií o odprodeji tohoto obecního majetku v roce 2014 za 0,5 mil. Kč. Navrhujeme vypovědět tuto smlouvu z důvodu porušení dobrých mravů a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky a následně halu odprodat za tržní cenu.

2) Přestože obec kdysi darovala Ekologii s.r.o. naše pozemky ve výměře cca 10 000 m2 , stále jsou pod skládkou další pozemky ve vlastnictví obce.Navrhujeme tyto naše pozemky pronajmout, odprodat či vyměnit za pozemky ve vlastnictví Čluz za horní prodejnou a tím nepotřebné a nevyužívané pozemky zhodnotit.

3)provoz fotbalového areálu obci přináší roční ztrátu cca 275 000,- Kč. (Příjmy z pronájmu cca 65 000,-Kč, náklady na správce areálu cca 340 000,- Kč) .Navrhujeme snížit mzdové náklady na správce na míru obvyklou v naší obci tj. např. správce sokolovny cca 25 000,- Kč ročně , správce tenis. kurtu cca 15 000,- Kč za rok.Proč na úkor jednoho“nemakavého“ jednotlivce mají doplácet všichni občané ?

4) Dle platného usnesení zastupitelstva byl v platnosti od 1.1.2009 do března 2012 poměr 30 % pro stavebníka a 70 % pro obec na vybudování inž. sítí. Za dobu platnosti bylo vynaloženo obcí nemálo prostředků na tyto sítě. V rozporu se schváleným pravidlem nebylo postupováno a tím bylo nehospodárně nakládáno s veřejnými prostředky. Navrhujeme vyčíslit pro jednotlivé stavebníky poměr nákladů a tyto vyžadovat.Proč na úkor některých známých vedení obce mají doplácet všichni občané?

Stručně řečeno. Jenom uskutečnění těchto bodů a tedy hospodárného nakládání s veřejnými prostředky, by obci přineslo nemálo milionů.

Výsledek viz Zápis a Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.2/2012 z 13.6.2012. ( Že je tento uveřejněný zápis a Usnesení zcela nepodepsán ani ověřovateli, navíc zveřejněn více jak 10 dnů po , s falešným datumem zveřejnění-toť praktiky vedení obce) Je tedy vůbec platný?? .Možná úsměvné ale především smutné a ubohé.Kolečka do sebe zapadají 1. 6. 2012

V souvislosti s odhalením praktik Davida Ratha, firmy Fisa a dalších.

V naší obci za poslední roky vyhrávala většinu výběrových řízení firma FISA Slaný. V Rynholci provedla kanalizaci za téměř 110 mil. Kč (v blízkém Řevničově s dvojnásobným počtem obyvatelů ale i dvojnásobném katastru vyšla kanalizace pod 90 mil. Kč), postavila nám „Ubytovnu“ (Bytový dům namísto Domu pro seniory) s navýšením o 3 mil. Kč, účastnila se prací na plynofikaci, kabelizaci, oprav silnic a nyní výstavbě kabin na hřišti za 17 mil. Kč. Tedy za cca 10 let u nás vydělala přes 200 mil. Kč a stala se obecním „dvorním“ dodavatelem. Již víme proč. K zakrytí stop v některých případech byla vybrána jiná firma a to Silnice Slaný. Zřejmě jejich spolupráce v rámci subdodávek byla na vysoké úrovni. Světlou výjimkou měl být výběr firmy Pohl.cz na stavbu mateřské školy. Nyní je zřejmé, že i firma Pohl.cz spolupracovala s firmou Fisa (dle článku v Právu dne 31.5.2012).

Tento systém působil jednoduše. S investorem byla domluva o předražení zakázek a následném rozdělení úplatků. Jednalo se o státní nebo obecní korunky a ty nikoho nebolí. Pochopitelně k tomuto systému by nedošlo kdyby investor byl poctivý a hospodárný. Je škoda, že obec Rynholec jako investor, na tento systém přistoupila a tak okradla vlastní občany. Proto obec nemá stavební komisi!?. Otázka s jasnou odpovědí zní: "Kdo z Rynholce tedy vydělal?" Kdyby onen občan Rynholce nám vrátil do obecní kasy úplatky, provize atd., obec by nemusela být zadlužena.

Možná kdyby podvodníkům stačilo krást drobné (miliony v obci) a nechtěli krást ve velkém (desítky až stovky milionů z Kraje) nikdy nebyli odhaleni. Malý nebo velký, každý zloděj má být potrestán. Snad se dočkáme.

Další info o firmě Fisa naleznete v souboru firma-napojena-na-ratha.pdf.

Mateřská škola – radost pro děti 9. 5. 2012

Od letošního března máme v Rynholci „ novou „ Mateřskou školu. MŠ kam děti chodí s radostí a odcházejí nadšené. Dřívější, letité působení neodpovídalo požadavkům rodičů ani dětí. Oproti předcházejícímu stavu je denní návštěvnost MŠ téměř 90 % (bývalo cca 50 %) , polední odpočinek zde využije cca 65 % děcek (bývalo 15 %) .A jaký je hezký pohled na odpolední zaplněnou školní zahradu.Na toto jsme si již málem odvykli.

Stačilo vyměnit vedení MŠ a výsledkem jsou veselá očka našich děcek a spokojenost rodičů.. Akce MŠ a rodičů přinesly jarní úklid zahrady , společné velikonoční vyrábění , společné přivítání dětí a rodičů jara –pálením čarodějnic se spoustou her a soutěží. Blíže viz foto na rajce.net

S náplní činností zaměřenou na rozvíjení dětí jsou rodiče seznamováni a mohou tím spolupracovat na vývoji svého děcka a radovat se z jeho pokroků.

Škoda jen , že liknavostí obce nebyla řadu let problematika MŠ řešena. Několik generací našich dětí muselo navštěvovat MŠ „bývalou“ , sloužící jako úložiště na dopoledne, popřípadě raději navštěvovat MŠ v okolí. Děkujeme mnoha rodičům za jejich petice, stížnosti a připomínky a odpovědným zastupitelům , kteří vedení obce donutilo k řešení.

Jak příjemně zní ohlas v okolí, který se roznese mezi rodiči a vyvolá opětovný zájem o rynholeckou mateřskou školu.Zdraví nebo nemocní ??!! 14. 3. 2012

Centrum preventivní medicíny ( CPM) v naší obci, jež jsme před léty navrhovali a zajistili všechny předpoklady ( zařízení, finance, lékaře..) , byl schválen a později zavržen. A to přesto, že obec by investice a provoz nestál ani korunu a výhledově se dalo uvažovat o zisku pro nás všechny. Jaký rozdíl ve srovnání s provozem sportovního areálu, který přináší nemalou ztrátu pro obec. Projekt CPM by přinesl do obce nový moderní prvek v prevenci zdravotní péče a současně i praktického lékaře pro naše občany. Mohla být využita zbudovaná ordinace v naší Ubytovně.

Pro zodpovědné, starající se o své zdraví , máme dobrou zprávu. Centra preventivní medicíny vznikají. Jenom v loňském roce dvě v Praze, Plzni, Českých Budějovicích atd.

Současně o tuto novou metodu se začala zajímat Lékařská komora. Blíže www.qmi.cz

Vzpomeňme jak aktivně vystupovali proti CPM pp. Drábek, Milfaitová a podobní. Dle jejich názoru je tedy lepší býti nemocný , v obci nemusí být lékař a máme nevyužitou ordinaci.

A tak zaslepenost a nenávist k novým věcem či osobám , opět poškodila naší obec.

Opět Modernizace skládky 15. 2. 2012

V roce 2010 proběhlo naše připomínkování záměru modernizace a dále připomínky a účast na veřejném projednávání v rámci vlivu na životní prostředí ( EIA).Neúspěšně. V této fázi obec nereagovala. V roce 2011 jsme předali písemné naše vyjádření a zůčastnili se veřejného projednávání stavebního řízení na umístění stavby-modernizace skládky. K Rozhodnutí Stavebního úřadu Nové Strašecí k umístění stavby jsme se odvolali ke Krajskému úřadu Středočeského kraje a iniciovali k odvolání obec. ( viz veřejné zasedání č.3/2011) . Rozhodnutím Krajského úřadu z 13.1.2012 –neuznáním našich připomínek a bez vlivu připomínek obce pro opožděné podání- je tedy rozhodnuto o umístění stavby.

Nyní zaslal Krajský úřad Žádost o vyjádření ke změně Integrovaného povolení skládky v souvislosti s modernizací.

Přestože Obec tuto žádost nezveřejnila , včas jsme se o ni dozvěděli a zaslali k žádosti naše vyjádření.

Konečně se připojila písemně i obec a zaslala své stanovisko.Vyjádření Sdružení pro Rynholec ke změně Integrovaného povolení

Stanovisko obce ke změně Integrovaného povolení

Opět se můžeme napít vody 6. 2. 2012

Tak jak jsme vás před časem informovali, nechali jsme provést v horním Rynholci laboratorní zkoušky vody. V loňském roce voda v této lokalitě opakovaně vykazovala mikrobiologické znečištění. (Protokol ze dne 6.6.2011 a ze dne 28.11.2011.) Jak jsme se dozvěděli, vodovod v Rynholci je rozdělen na dvě větve horní, vázanou na Nové Strašecí a spodní , kde je voda dodávána ze zásobníku umístěného u Rynholeckého dvora.

Následně jsme iniciovali schůzku se Středočeskými vodárnami, která se uskutečnila na obecním úřadě dne 9.ledna 2012. Zde bylo domluveno prošetření vody samotnou společností Vodáren. . Po informaci vodáren, že voda je v pořádku jsme zajistili další samostatnou laboratorní zkoušku. Výsledek této zkoušky ze dne 26.1.2012 je , k naší velké spokojenosti , bez závad.

Ať již zázrakem, přidáním desinfekce či z jiných příčin se můžeme opět napít vody bez obav..

Situaci budeme nadále monitorovat.

Na vedení obce se můžeme opravdu spolehnout!!??

Díky vedení obce pocítí možná v brzké době obyvatelé spodního Rynholce důsledky jejich rozhodnutí, kdy dali souhlas k modernizaci skládky, jejíž součástí je i výstavba bioplynové stanice, kompostárny apod. Sdružení pro Rynholec od počátku drží stejnou filosofii. "Modernizace skládky ano, ale pouze bude-li součastně budována i zelená zóna" Zastupitelé za KSČM a "Není nám to jedno" mají svůj postoj poněkud zmatený. V prvním kroku, kdy bylo možné si klást podmínky si žádné nekladli. V druhém kroku, se ústy pana starosty Dyntara při stavebním řízení vyjádřili ve smyslu, že bez zelené zóny se modernizace neuskuteční a následně promeškali lhůtu pro podání odvolání k rozhodnutí stavebního úřadu. Zde prostě rozum zůstává stát. Jak je možné že obec , která si ke starostovy platí ještě dvě místostarostky promešká tak důležitý termín? Je to záměr nebo neschopnost ? A nebo " Je jim to úplně jedno“ ? Prostě stejně jako v případě bioplynky před lety se v tomto můžeme na vedení obce opravdu spolehnout.Podrobněji
Rozhodnutí Krajského úřadu na naše odvoláníRozpočet obce na rok 2012 ??!! 22. 1. 2012

Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva, které proběhlo dne 28.12.2011 zastupitelé p. Jiří Lucký a Zdenek Švůger nepodpořili navrhovaný rozpočet .Navrhovali udržení mzdových nákladů dle plánu roku 2011 a tím nezvyšovat provozní náklady obce. Raději na úkor "spotřeby“ umořovat dluh obce popř. vytvořit rezervu na projednávaný odkup sokolovny či budování silnic k novým zástavbám.

Pro obec a její občany negativní fakta nehospodárnosti, proti kterým jsme v minulosti vystupovali a nadále budeme , jsou uvedeny v našem komentáři k rozpočtu.

Pro informaci můžete nahlédnou na Rozpočet obce na rok 2012 a Zápis a Usnesení č. 5 z 28.12.2011

Pohár obce Rynholec 11. 1. 2012

Tentokráte za rekordní účasti 11 tříčlenných družstev a hojné účasti diváků se v sobotu 7.ledna v sokolovně odehrál pátý ročník novoročního turnaje v nohejbale . Družstva z Prahy, Berouna, Stochova, Lán , Nového Strašecí a Rynholce stále nemohou najít cestu jak porazit pomalu již tradičního vítěze, tým Havlíků. Blíže viz foto.

Nepijte vodu, pijte rum 5. 1. 2012

Na základě upozornění rynholeckých občanů, kteří pochybovali o stavu pitné vody v Rynholci,(podložené samostatnými nevyhovujícími výsledky kontrol) jsme nechali provést zkoušky kvality, toho co vytéká z našich kohoutků a co platíme jako pitnou vodu.

Výsledky nás překvapily. Zkoušky provedla akreditovaná laboratoř, jak je možno zjistit z uvedeného protokolu. A výsledek ??!! Voda v rynholeckém vodovodu není pitná a je vhodná pouze pro užitkové účely. Zkoušky potvrdily nadlimitní výskyt bakterií a také dusičnanů.

Podívejte se na protokol o provedených zkouškách.

Naše sdružení bude nadále jednat v této věci a doufáme , že se nám daný stav podaří co nejdříve napravit. V současné době jsme ve spojení s "Vodárnami“ o řešení tohoto problému.

Ohlédnutí za rokem 22. 12. 2011

Máme více než rok po volbách, jsme před koncem roku a tak nám dovolte zrekapitulovat situaci v naší obci tak, jak ji vidíme my.

Víte, kdo má skutečně jaké názory? Kdo jak hlasuje na zasedání zastupitelstva? Kdo jak naplňuje to co deklaroval před volbami? Myslíte, že při rozhodování zastupitelů, které jste volili vítězí rozum, nebo jiné zájmy? Na tyto a další otázky bychom rádi hledali odpověď.

Hned první zasedání nového zastupitelstva, konané 11. 11. 2010 v nás vyvolalo vlnu pochybností. Nejvíce však fakt, v jaké shodě postupovali kandidáti za KSČM a za sdružení "Není nám to jedno". Nabyli jsme přesvědčení že skutečný význam "Není nám to jedno" spočívá v tom, že jim není jedno jakákoliv změna, která by snad přinesla pozitivní změnu do naší obce.

Souhrn základních rozhodnutí na zasedání zastupitelstva a naše stanoviska ke stažení ve formátu PDF.Bussines nebo rozkrádání 18. 12. 2011

Většina z nás si kupuje palivo, ať už plyn, uhlí či dřevo za mnohdy těžce vydělané peníze. Pouze ti co mají dobré kontakty s vedením obce, mohou mít palivo zdarma a ještě pěkně nařezané na špalíky s dodávkou až do domu.

Jak jinak lze vysvětlit to , že pracovník obce pan Milfait v pracovní době nařeže a s obecním vozidlem odveze svým známým a kamarádům dřevo z pokácených obecních stromů.

Nevíme kolik rynholeckých má zájem přispívat na topení těmto lidem a přesto tak nedobrovolně činí. Z našich daní je placen, jak pan Milfait, tak vozidlo, které by měl využívat pouze pro účely obce a ne pro účely svoje či svých kamarádů. Možná pan Milfait je málo placen a potřebuje si přivydělat.Ale v pracovní době na naše náklady ?? Nebo snad obec obchoduje se dřevem a " vyvolení“ lidé vše zaplatili obci ???

Pak se ovšem ptáme, jak to, že o této možnosti nebyli srozuměni ostatní občané Rynholce, třeba by také měli zájem si přilepšit na zimu a jistě by i rádi zaplatili za takovéto nadstandardní služby. Pokud tomu ovšem tak není, tak se jedná o podvádění a rozkrádání obecního majetku .O poctivosti a morálce nemluvě.ZUMBA fitness 17.11.2011

V sokolovně probíhá dvakrát v týdnu hodinka plná energie a zábavy. V pondělí v čase 19 – 20 hod a ve čtvrtek od 19,30 do 20,30 hod si každý může zacvičit nebo v rámci kondičního posilování vytvořit ideální postavu.

Instruktorka Jana, s podporou sportovní komise obce, zaujala mnoho žen a dívek.

Foto z atraktivního cvičení je v našem albu na www.rajce.net.Obecní vyhlášky 16.11.2011

V letošním roce byla starostou předložena obecní vyhláška č. 2/2011 o pohybu psů a p. Drábkem obecní vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích zavádějící poplatek za připojení na obecní vodovod a kanalizaci.

Zastupitelé ze sdružení pro obec vznesli námitky a hlasovali proti. Byly přehlasováni a obě vyhlášky byly schváleny. Zastupitelé Lucký a Švůger se obrátili na odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra a jeho stanovisko předali na obec. Výsledkem je, že obě vyhlášky byly předělány dle námitek. Sice drobnost ale... Vydávat vyhlášky a vzápětí je měnit nevypovídá o kvalitě práce.

Je třeba lépe poslouchat argumenty a věcné námitky ostatních.

Tak musela být doplněna vyhláška č. 2/2011 o možnost i volného pohybu psů a ve vyhlášce č. 1/2011 byla zrušena nesmyslná stať o poplatku za připojení na vodovod a kanalizaci.

Vida, důslednost se vyplatila a z vyhlášek zmizela protizákonnost a nemorálnost.

POZOR: na webu obce jsou stále uvedeny tyto vyhlášky neplatné.Modernizace skládky-bioplynová stanice – územní rozhodnutí

Rekapitulace dosavadního průběhu- odvolání 9.11.2011

V rámci záměru modernizace skládky uskutečnila fi Ekologie s.r.o. v roce 2010 průzkum občanů okolních obcí. V naší obci bylo osloveno cca 20 občanů a většina souhlasila.Při projednávání tohoto záměru z hlediska vlivu na životní prostředí EIA koncem roku 2010 v sokolovně vznesli námitky naše Sdružení pro Rynholec a Obec Lány. Přesto Krajský úřad vydal rozhodnutí jehož výsledkem je, že modernizace skládky nemá vliv na životní prostředí. Na jaře tohoto roku byla obec Rynholec požádána o souhlas s umístěním na skládce 4 zdrojů znečištění ovzduší tj. bioplynová stanice ( velký zdroj znečištění) , kompostárna , kogenerační jednotka a třídírna odpadu ( střední zdroje znečištění). Po hlasování, kdy 4 zastupitelé ( Drábek, Dvořák, Milfaitová, Šípková) byly pro zdroje znečištění na našem katastru, obec vydala souhlas. Poté Ekologie s.r.o. požádala stavební úřad Nové Strašecí o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Při veřejném projednávání dne 26.7.t.r. byly předány písemné námitky Sdružení pro Rynholec , Obce Lány a ústní p. Dyntarem . Všichni podmiňovali umístění stavby realizací ochranné zelené zóny v šíři 100 m a délce 1 000 m. Stavební úřad řízení přerušil do 10. září s tím, že do té doby obec Rynholec doloží definitivní stanovisko.

Po uplynutí termínu Stavební úřad Nové Strašecí vydal v říjnu kladné rozhodnutí s umístěním stavby, kde není podmínka vybudování ochranné zóny. K tomuto rozhodnutí se Sdružení pro Rynholec odvolalo- odvolání ZDE. Dle úkolu ze zastupitelstva se odvolala i obec Rynholec.

Tedy rozhodnutí o umístění stavby Modernizace skládky nenabylo právní moci a bude znovu projednáváno Krajským úřadem.

Držme si palce !!!Dobrá zpráva 27.7.2011

Na základě připomínek a námitek bylo stavební řízení k " Modernizaci skládky…“ přerušeno. Dle projednávání zúčastněných a stanoviska stavebního úřadu je velmi pravděpodobné, že náš požadavek bude jako nutná podmínka případného pokračování stavebního řízení.

"Zelený ochranný pás dle Územního plánu obce bude vysázen před spuštěním provozu“

Zdá se, že naše úsilí k ochraně životního prostředí v obci bude naplněno. Nyní musí projevit vůli obec, jako organizátor a jednatel s vlastníky pozemků a především investor, aby se zelený ochranný pás uskutečnil.Starosta Dyntar má koncepční výhled nebo v tom líta?

Koncem června požádala obec stavební úřad o zahájení stavebního řízení na přístavbu tenisového kurtu.Řízení mělo proběhnout 26.7. Po 14 dnech požádala obec o zastavení tohoto řízení bez jakéhokoliv udání důvodů. Řízení zastaveno dne 18.7.

Pomineme-li menší finanční ztrátu pro obec (poplatky, projekt,) je mnohem větší ztráta občanů v důvěryhodnost a koncepčnost vedení obce. O těchto krocích nikdy nebylo hovořeno na zastupitelstvu. Kým a proč se nechává starosta ovlivnit ??? Proč tuto otázku neprojedná se zastupiteli anebo projedná jenom s některými???? Zneužívá pravomoci veřejného činitele? Vždyť obec vyhazuje zbytečně finanční prostředky .

Stručný stav: Tenis klub předložil již v roce 2007 studii rozvoje tenisu tak, aby mohl klub hrát soutěže pořádané Českým tenisovým svazem. První aktuální bod –Tenisové zázemí tak, aby zájemci nemuseli chodit čůrat a kakat do okolního lesa, byl uskutečněn. Druhý bod –přístavba tenisového kurtu byl zahrnut v rámci rozpočtu na rok 2010. Byl zpracován projekt a na podzim dokonce krátce vyhlášeno Výběrové řízení na dodavatele.Po cca týdenním zveřejnění rychle stáhnuto. Na čí nátlak? Opět bez vědomí zastupitelů–proč ???) .Přitom již druhý rok probíhá v areálu probírka stromů k uvolnění prostoru současně s novou výsadbou a je navážena zemina .

Je jasné, že letos ani v roce 2012, možná i 2013, vzhledem k dluhům obce , nebudou finance na přístavbu kurtu. Proč tedy tato šaškárna ??!! Pro informaci ZDE najdete stanovisko podepsané více jak stovkou občanů, vzniklé na základě jakési Petice pořádané p. Dvořákovou proti tenisu ? proti Švůgerovi? proti dětem v klubu?

JAK UBOHÉ !!!!!!!

Modernizace skládky 21.7.2011

Valná hromada sdružení pro Rynholec odsouhlasila a rozeslala Stanovisko Sdružení k veřejnému projednávání stavebního řízení na modernizaci skládky, které se koná dne 26.7. v 13,00 hod na Obecním úřadě. Znění stanoviska nejdete ZDE.

Vzhledem k tomu, že na posledním veřejném jednání zastupitelstva někteří zastupitelé ( pp. Drábek, Dvořák, Milfaitová, Šípková) hlasovali proti zájmům obce , jsme předali na Obecní úřad výzvu pro zastupitele. Výzvu nejdete ZDE.

Pozvánka na valnou hromadu 4.7.2011

Dne 10. července ve 20.00 hod. se koná valná hromada "Sdružení pro Rynholec“
v salonku restaurace u Šlégrů.

Účast důležitá vzhledem k zahájení Územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby modernizace skládky Ekologie s.r.o. - Integrované centrum pro nakládání s odpady. Veřejné ústní jednání proběhne opět v období prázdnin a dovolených, a to 26. července v 13.00 hod. na Obecním úřadě.

Je to bohužel již poslední možnost našeho vyjádření před vydáním stavebního povolení k modernizaci skládky a umístění dalších zdrojů znečištění ovzduší na našem katastru. Obec již vydala kladné stanovisko ke stavbě, díky hlasům čtyř zastupitelů. I přes nemalá rizika spojená s likvidací biologického odpadu (výroba bioplynu, kompostárna) i přes následky snížení zákonných poplatků –příjmů pro obec na polovinu (dle projektu se sníží množství uložených tun na cca polovinu).

Obec nevyužila pro tak důležité a zásadní rozhodnutí referenda, kde by měli všichni občané Rynholce možnost k vyjádření.

Chceme prosadit podmínku, že než se začne s modernizací skládky a na katastru naší obce zpracovávat biologický odpad, bude vysázen zelený ochranný pás. Nechceme sliby , že snad jednou až se podaří vykoupit pozemky. Obec opět hájí zájmy Ekologie s.r.o. a ne zájmy svých občanů. Rizika s provozem a výrobou bioplynu a kompostárny jsou vážná.

Program:
Zpráva o činnosti sdružení
Zpráva o hospodaření
Stanovisko k zahájení Územního řízení…
Volba nového výboru

Přijďte, přiveďte sousedy a přátelé. Děkujeme za účast. výbor "Sdružení pro Rynholec“

Sportovní a kulturní leden v Rynholci 5.2.2011

Novoroční turnaj v nohejbale konaném dne 8. ledna v sokolovně již počtvrté za sebou přinesl vítězství družstvu " Havlíkovci“. …..Blíže " FOTO

Myslivecký bál dne 15.ledna , v nazdobeném sále sokolovny, za dobré muziky a zábavy přinesl bohatou zvěřinovou tombolu…… Blíže " FOTO

Hokejový klub HC Rynholec ve své soutěží " BNB Arborea Cup 2010/2011“ drží krásné druhé místo. Blíže "FOTO“ ze zápasu s Pavlíkovem dne 19. ledna , který doplnil naší vítěznou šňůru poměrem 11 ku 3. Poslední zápas sezóny se odehraje 23. února na ledové ploše v Rakovníku od 18, 30 hod.

Nohejbalový turnaj pro dříve narozené – minimální věk 50 let-se odehrál 22. ledna a na vítězství dosáhlo družstvo s kapitánem Pavlem Svobodou.. Blíže " FOTOModernizace skládky2. 2. 2011

20.prosince 2010 proběhlo v naší obci veřejné projednávání záměru modernizace skládky z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí- blíže viz Zápis z projednávání, předané připomínky Sdružení pro Rynholec a následnou stížnost našeho Sdružení.

Dle našich informací vydá Krajský úřad souhlasné stanovisko ( cca 25 ledna 2011) s tím, že tento záměr nebude mít vliv na životní prostředí.

  Tedy na co se můžeme těšit:
 • zvýšené riziko úniku zápachu při překopávání kompostu o objemu až 36 000 m3. Denně bude překopáno cca 6 000 m3 s možností úniku až 6 000 pachových jednotek z 1 m3.
  Přitom obtěžující je již 5 pachových jednotek naměřených v současnosti v ul. Vodárenská.
 • hluk ze skládky se zvýší důsledkem drcení a třídění odpadu, pojezdem překopávače kompostu, navýšením dopravy(převoz kompostu a odvoz spalitelných zbytků) jednotky) o 2 ks v Bioplynové stanici.
 • snížení příjmů obce ze skládky na polovinu.
 • nebezpečí budoucího spalování odpadů v areálu Čluz
 • Atd, atd.

Za zmínku stojí reakce investora na naše upozornění, že skládka je povolena pouze do roku 2034. Odpověď zní takto : " Vy občané si myslíte , že po tomto roce nebudete produkovat odpad. ?“Ke stažení:
Zápis z VP STC1263
Stížnost Ministerstvu životního prostředí
připomínky k projednávané dokumentaci

Stalo se.................2. 2. 2011

 

Loňské podzimní volby do zastupitelstva obce přinesly tyto výsledky:

 • KSČM …… ………………………….909 hlasů tj. 31,69 % tj. 3 mandáty
 • Sdružení pro obec……………………...854 hlasů tj. 29,7 % tj. 2 mandáty
 • Není nám to jedno ……………………..821 hlasů tj. 28,6 % tj. 2 mandáty
 • Rynholec…………………………….....292 hlasů tj. 10,2 % tj. 0 mandátů

Z druhého místa jsme očekávali, že vítězná "KSČM" bude respektovat hlasy voličů a alespoň nás osloví v povolebním vyjednávání. Nicméně se tak nestalo a záhy se utvořila nová koalice "KSČM“ a "Není nám to jedno“, která svoji soudržnost potvrdila již při prvním hlasování. Blíže viz ZÁPIS a USNESENÍ.. Kdo jak hlasoval o personálním obsazení najdete níže.

Vyčkávali jsme pár měsíců a nové " VLÁDĚ " jsme dali oněch známých 100 dní hájení tak, abychom se mohli objektivně vyjadřovat k její činnosti. Dnes, je již zřejmé, že tak žádoucí změna otevřenosti, průhlednosti a hospodaření obce se zřejmě odkládá. A například kontrola dodržování zákonů a usnesení z 15.10.2010 zůstane opět bez povšimnutí, natož aby se projednávala.

Zápis a usnesení ke stažení

A takto bylo hlasováno při ustavujícím zasedání zastupitelstva obce:
Volba starosty obce - Jaromír Dyntar pro : pp. Drábek, Dvořák, Milfaitová, Šípková - Švůgr, Lucký - proti
Volba místostarosty - Eva Milfaitová pro : pp. Drábek, Dvořák, Dyntar, Šípková - Švůgr, Lucký - proti

Ostatní návrhy byly odhlasovány všemi zastupiteli jednohlasně pro.

V dalších hodinách a dnech se těšte na nové zprávy a změny na našem webu.Kontrola dodržování zákonů a Usnesení.15.10.2010

 

Kontrolní výbor předal na obec Kontrolu dodržování zákonů a Usnesení zastupitelstva obce s požadavkem o provedení nápravy. Kontrola ZDE

.

Volby do zastupitelstva obce Rynholec.11.10.2010

 

VOLEBNÍ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTU " SDRUŽENÍ PRO OBEC " OSLOVUJE ZDE

SLUŠNÉ A ROZUMNÉ.

 

Volební sdružení nazávislých kandidátů.5.10.2010

 

Volební sdružení nazávislých kandidátů " RYNHOLEC" představuje svůj volební program.IV. ročník turnaje Svatováclavské hraní.29.9.2010

Dne 25.září se uskutečnil již IV. ročník Svatováclavského hraní. 16 dvojic po celý den, za mírného děště, zápolilo o letošní trofej. Prvenství obhájila dvojice Pepa Petřík s Dominikou Levou vítězstvím 6:4 nad Jardou Fišerem s Míšou Štěpařovou. Letitá sehranná dvojice Rudla Sládek s Šárkou Švadlenkovou dosáhla na třetí místo. Posezení do večerních hodin při dobrém občerstvení dalo zapomenout na nepřízeň počasí.

Fotografie z turnaje najdete ZDE

 

Rynholecké Listy.29.9.2010

 

Na svatého Václava vyšlo letošní třetí číslo Rynholeckých listů . Občastník jež se zabývá údálostmi v obci a informuje občany. Tentokrát i s ohledem na blížící se komunální volby.Sportovní zářijový víkend.15.9.2010

 

Tenisový turnaj Laura Cup debl - IV. ročník,přinesl šesti dvojicím možnost ucházet se o putovní pohár vítěze. Po dvoudenních odehraných zápasech zvítězila ve vyrovnaném finálovém zápase trvajicícm 2 hod. 40 minut dvojice Radek Vanický s Janem Civínem nad Petrem Knotkem s Rudlou Sládkem 7:6 a 7:6. Loňští obhájci Pepa Petřík se Štěpánem Šindlerem dosáhli na třetí místo.Potěšila účast mládeže z rynholecké tenisové líhně.

TJ Baník Rynholec po delší době odehrál domácí zápas. Nový dokončovaný sportovní areál přinesl našim barvám úspěch. Jako první nastoupili v pátek na hřiště "staří" páni. Předvedená hra zajistila počáteční vedení 2:0, které v závěru skončilo remízou. V sobotu nastoupili naši žáci a těžkému soupeří podlehli těsně 1:2. Nedělní podvečer zahájil slavnostním výkopem starosta obce a po té naše A mužstvo předvedlo divákům hru přinášející potěšení. Nadšení odnesl tým Sýkořice přídělem 5-ti branek.4. Veřejné zasedání zastupitelstva obce.10.9.2010

 

3 týdny po předešlém zasedání, narychlo svolaném (v rozporu se zákonem oznámeno pouze 2 dny předem), s využitím nepřítomnosti opozičního zastupitele (p. Švůgera), bez projednání podaných písemných požadavků a připomínek (hospodaření obce, ekonomika provozu fotbal. areálu). Zapisovatel a ověřovatelé (z tvrdého jádra KSČM) u nichž jejich lživost byla několikrát prokázána,------- Toť praktiky nečestné ale stále se opakující.

Zveřejněno pouze Usnesení , bez zápisu, bez příloh. Jaký tedy byl schválen Návštěvní řád pro sportovní areál či dětské hřiště? Jaké konkrétní rozpočtové změny? Kdo jak hlasoval ? CO VÁM JE DO TOHO !!!

PS: Usnesení má vycházet ze zápisu jednání. Dne 8. září ještě nebyl zápis k dispozici natož podepsán. Ať žije zmatek a nejednoznačnost – komu to vyhovuje ??????Jezdecký den Standy Stránského v Rynholci.10.9.2010

První zářijový vikend patřil již podeváté jezdeckému sportu v naší obci. Tato tradice je součástí života naší obce a širokého okolí. Parkurové disciplíny v překážkách od výše 50 cm do 120 cm, či projetí určené trasy na čas, vzbudily u diváků zájem. Tradiční spolehlivý servis zázemí nabídl divákům možnost několika občerstvení, nákupu jezdeckých potřeb ale i pocitu bezpečnosti. Připravil pro účastníky a diváky příjemný závěr léta. Kloubouk dolů před zápalem, prací a úsilím rynholeckého " Koňáka" Standy. Ať mu koně stále běží.

 

Turnaj Rynholecký kanár.9.9.2010

Již VI. ročník Rynholeckého kanára proběhl ve čtyřech dnech, tentokráte za nevlídného počasí. Přesto účastníci předvedli svůj zápal do hry a tenisový um. Vítězem kategorie mládež 11-16 let se stal poprvé Zdeněk Ledvinka a potřetí Dominika Levá. V dětské kategorii 6-11 let, Rynholecký kanárek, byly vítězové všichni. Na prvním místě Natálie Levá. Závěrečný den turnaje a současně prázdnin byl zakončen předáváním cen, 18-ti melounové dotace, porcováním ohromného dortu, diskotékou s doprovodem profesionální aparatury a tradičním ohňostrojem. Kó-koko-kó. Tenisový klub Rynholec děkuje všem za pomoc a příspěvky v letošní sezóně a v rámci turnaje. Zejména pí. Levé, Kaválkové, Vitnerové, Matějkové, Štěpařové a p. Zdenku Hollarovi za ohromný a chutný dort...

Blíže viz FOTO.

 

Omluva některých zastupitelů občanům.6.9.2010

 

Vzhledem ke zmatkům a zákazům týkající se vydávání stravy z obecní kuchyně ZDE naleznete Omluvu občanům.Letní tenisové soustředění v Italském Lignánu.6.9.2010

Desetidenní soustředění 18 dětí Tenisového klubu Rynholec u moře v Italském Lignánu přineslo krásné zážitky, seznámení s chobotnicí Julií, nová poznání (výlet do Benátek a výlet lodí na Mušličkový ostrov), a pěkné tenisové zápasy v rámci II. ročníku Jadranského kanára.

Blíže viz FOTO.

 

Různé názory na změnu č. 2 Územního plánu.6.9.2010

 

Zde najdete názor předsedy sdružení pro Rynholec p.Tučka, starosty obce p.Dyntara a zastupitele obce p. Švůgera.CPM.20.8.2010

 

Lékařská péče v Rynholci zatím nebude, ale projekt CPM (centra preventivní mediciny) běží dál. Jak jsme občany již informovali zastupitelé za KSČM zastavili projekt CPM Rynholec. Tento projekt ovšem na celostátní úrovni pokračuje. Možná ještě nastane vhodná příležitost a některé z příštích zastupitelstev se k tomuto projektu vrátí. Třeba si občané v nastávajících volbách zvolí zastupitelstvo, kterému zdravotní stav občanů nebude lhostejný a uvědomí si možné výhody plynoucí z přítomnosti moderního zdravotnického zařízení. Toto o projektu CPM napsali v deníku Právo vydaném dne 31 července tohoto roku.

ZDE odkaz na reportáž na portálu novinky.cz Škoda že nejsme u toho.

Nadace "Mariastar humanity" byla ochotna poskytnout Rynholci dotaci ve výši 4 milionů korun na projekt CPM a naši zastupitelé ji tak velkoryse odmítli. Aby v zápětí odsouhlasili zadlužení obce částkou 20 milionů kvůli umělému trávníku třetí generace !!?? Odkaz na nadaci ZDE3. Veřejné zasedání zastupitelstva obce.13.8.2010

 

Necelý měsíc po řádném zasedání, uprostřed léta, za přítomnosti pouhých 4 zastupitelů a necelé tři měsíce před volbami nového zastupitelstva byly schváleny body ovlivňující obec na dlouhé roky dopředu. Změna č. 2 územního plánu, úvěr ve výši 20 mil. kč a kritéria Bytového domu.

Úvěr byl schválen i na základě předloženého předpokladu ekonomie provozu sportovního areálu.

Pro dobrou informovanost jsou zde zveřejněny:

 • Zápis a usnesení č. 3 z 21.7.2010 vč. příloh
 • předpoklad ekonomie provozu sportovního areálu
 • stanovisko zastupitelů ze "Sdružení pro obec k" ekonomice provozu sportovního areálu
 • stanovisko zastupitelů ze "Sdružení pro obec k" hospodaření obce za 1.pololetí roku 2010
 • stanovisko zastupitelů ze "Sdružení pro obec k" bytovému domu


 • Rynholecké Listy.11.7.2010

   

  Druhé číslo IV. ročníku Rynholeckých listů již na 20 stránkách právě vyšlo.  Téměř 5-ti hodinové veřejné zasedání.2.7.2010

   

  Jelikož OÚ opět zveřejnil pouze Usnesení č. 2 ze dne 24.6.2010, kde z jednotlivých bodů nenalezne občan v podstatě žádné informace, předkládáme Zápis z veřejného zasedání ze dne 24.6.2010 ( podepsaný zapisovatelem a jedním ověřovatelem) a pro názornost i ofico zvěřejněný Usnesení č.2 z téhož dne.  Názor.30.6.2010

   

  Názor předsedy občanského sdružení " Sdružení pro Rynholec"  Mateřská školka.30.6.2010

   

  Vzhledem k odmítavému postoji některých zastupitelů včetně starosty k řešení problému v mateřské školce a několika zveřejněným vysvětlením obce, ale i zveřejněnou inspekční zprávou jsme předali na obec naše PODĚKOVÁNÍ.  Den dětí v Rynholci.8.6.2010

  Dne 5. června se spojily místní spolky Svaz dobrovolných hasičů, TJ Baník, Svaz žen a kulturní komise a uspořádaly velkolepý den pro děti.

  Blíže viz FOTO.

   

  Oblíbený nohejbal.10.5.2010

  Dne 24.dubna na venkovním asfaltovém hřišti uspořádala sportovní komise starosty obce Jarní turnaj v nohejbale. Za účasti sedmi družstev, z Nového Strašecí (New Bubu – vítěz) Lán (Apollo-4.místo), Tuchlovic ( Olda Team - 5, Buldoci - 6, Jamajka - 7) a místní matadoři ( Havlíkovci – 2, Zmrzlíci – 3) bylo na hřišti opět rušno a k vidění pěkné souboje. S pomocí diváků se zvládnul vypít i "soudek"

  Blíže viz Foto

   

  Zápis a Usnesení.10.5.2010

   

  Obecní úřad stále na svých webových stránkách v archivu dokumentů nezveřejňuje Zápisy a Usnesení. Pro informaci ZDE můžete nahlédnou na výsledky posledního veřejného zasedání z 30.3.2010. Tentokrát bez našeho komentáře a předpokládáme, že názor si udělá každý sám.  Rynholecké Listy.6.5.2010

   

  První číslo již čtvrtého ročníku Rynholeckých listů přináší na 16-ti stránkách opět informace o dění v obci. Všem občanům a zdarma. Přílohou listů je dotazník k provozu Bytového domu. Celý výtisk je k dispozici v archivu Rynholeckých listů.  243443844837495

  620201869669722

  Plesová sezóna.31.3.2010